Prohlášení o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů

K ochraně vašich osobních údajů přistupuji velmi zodpovědně a s vašimi údaji zacházím přísně důvěrně, v souladu se zákonnými předpisy a tímto prohlášením. Využívání mé webové stránky je zpravidla možné bez uvedení osobních údajů. Pokud se na mých stránkách vyžadují osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), je jejich uvedení pokud možno vždy dobrovolné. Tyto údaje nejsou bez vašeho výslovného souhlasu poskytovány třetím osobám. Upozorňuji na to, že při přenosu dat v internetu (například při komunikaci e-mailem) mohou vzniknout bezpečnostní mezery. Absolutní ochrana údajů před přístupem třetích osob není možná.

Poskytnutí informace, vymazání, zablokování údajů

Můžete kdykoliv bez uvedení důvodu požadovat informaci o osobních údajích, které jsou u mne uloženy, a já vám ji bezplatně poskytnu. U mne evidované údaje můžete kdykoliv nechat zablokovat, opravit či vymazat. Též můžete kdykoliv bez uvedení důvodů odvolat vámi udělený souhlas s evidencí údajů. Za tímto účelem se prosím obraťte na kontaktní adresu uvedenou pod heslem IMPRESUM.