Übersetzen

Překládám pro Vás do češtiny a němčiny (obousměrně, oba jazyky mateřštinou) – spolehlivě, kompetentně, v dohodnutém termínu a s naprostým zachováním důvěrnosti.

Fachgebiete